XtGem Forum catalog

Bài 4 trang 213 sgk Vật lý lớp 10

Khi nói về độ ẩm tuyệt đối, câu nào dưới đây là đúng?Khi nói về độ ẩm tuyệt đối, câu nào dưới đây là đúng?A. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng (tính ra kilôgam) của hơi nước có trong 1m3 không khí.B.  Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng (tính ra gam)  của hơi nước có trong 1cm3 không khí.C. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng (tính ra gam)  của hơi nước có trong 1m3 không khí.D. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng (tính ra kilôgam)  của hơi nước có trong 1cm3 không khí.Hướng dẫn giải:Chọn C

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính