Polaroid

Bài 4 trang 21 sgk hóa học 9

Cần phải điều chế một lượng muối đồng4. Cần phải điều chế một lượng muối đồng (II) sunfat. Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric ? a) Axit sunfuric tác dụng với đồng (II) oxitb) Axit sunfuric đặc tác dụng với kim loại đồng.Giải thích các câu trả lời.Bài giải:Học sinh tự giải.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính