The Soda Pop

Bài 4 trang 203 sgk hóa học 11

Cho 1,0 ml dung dịch fomanđehit4. Cho 1,0 ml dung dịch fomanđehit 5 % và 1,0 ml dung dịch NaOH 10,0 % vào ống nghiệm, sau đó thêm tiếp từng giọt dung dịch CuSO4và lắc đều cho đến khi xuất hiện kết tuả. Đun  nóng phần dung dịch phía trên, thấy có kết tủa màu đỏ gạch của Cu2O. Giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình hóa học.Hướng dẫn giải:CuSO4 + 2NaOH   -> Cu(OH)2   + Na2SO4HCHO  + 2Cu(OH)2   + NaOH      ->  HCOONa  + Cu2O  + 3H2O

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính