Bài 4 trang 202 sgk Vật lý lớp 10

Mô tả hiện tượng dính ướt và hiện tượng không dính ướt chất lỏng.Mô tả hiện tượng dính ướt và hiện tượng không dính ướt chất lỏng. Bề mặt của chất lỏng ở sát thành bình có dạng như thế nào khi thành bình bị dính ướt?Hướng dẫn giải:Học sinh tự giải.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

Snack's 1967