Teya Salat

Bài 4 trang 180 sgk Hóa học lớp 12

Hãy nhận biết hai dung dịch riêng rẽ sauHãy nhận biết hai dung dịch riêng rẽ sau: (NH4)2S và (NH4)2SO4 bằng một thuốc thử.Hướng dẫn giải:Nhúng mẩu giấy lọc đã tẩm dung dịch Pb(NO3)2 vào hai dung dịch đã cho, dung dịch nào làm cho giấy lọc chuyển sang màu đen là dung dịch (NH4)2S                    (NH4)2S + Pb(NO3)2 → PbS↓ + 2NH4NO3Hoặc nhỏ dung dịch BaCl2 vào 2 dung dịch đã cho, có kết tủa trắng là dung dịch (NH4)2SO4:                 (NH4)2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NH4Cl

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính