Bài 4 - Trang 155 - SGK Hóa học 12

Hãy viết công thức của một số muối crom trong đó nguyên tố Crom:4. Hãy viết công thức của một số muối crom trong đó nguyên tố Crom:a) đóng vai trò cation.b) có trong thành phần của anion.Hướng dẫn.a) Crom đóng vai trò cation : CrCl2, Cr2(SO4)3.b) Crom có trong thành phần của anion : Na2CrO4, K2Cr2O7.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

Pair of Vintage Old School Fru