XtGem Forum catalog

Bài 4 trang 154 SGK hóa học 10

Hãy cho biết người ta lợi dụng yếu tố nào để tăng tốc độ phản ứng...4. Hãy cho biết người ta lợi dụng yếu tố nào để tăng tốc độ phản ứng trong các trường hợp sau:a) Dùng không khí nén, nóng thổi vào lò cao để đốt cháy than cốc (trong sản xuất gang).b) Nung đá vôi ở nhiệt độ cao để sản xuất vôi sống.c) Nghiền nguyên liệu trước khi đưa vào lò nung để sản xuất clanhke (trong sản xuất ximăng).Lời giải.a) Dùng không khó nén có nồng độ oxi cao và không khí đã nóng sẵn thổi vào lò cao nên tốc độ phản ứng tăng.b) Lợi dụng yếu tố nhiệt độ (tăng nhiệt độ).c) Lợi dụng yếu tố điện tích tiếp xúc (tăng điện tích tiếp xúc của nguyên liệu).

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính