XtGem Forum catalog

Bài 4 - Trang 151 - SGK Hóa học 12

Để khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp gồm...4. Để khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 đến Fe cần vừa đủ 2,24 lít khí CO (đktc). Khối lượng sắt thu được làA.15 gam.B.16 gam.C.17 gam.D.18 gamHướng dẫn.Đáp án B.Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :img.=> mFe =17,6 +0,1 . 1,28 - 0,1.44 =16 (gam). 

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính