The Soda Pop

Bài 4 trang 132 sgk hóa học 11

Trình bày phương pháp hóa học để :4. Trình bày phương pháp hóa học để :a ) Phân biệt metan và etilen.b ) Tách lấy khí metan từ hỗn hợp etilen.c) Phân biệt hai bình không dán nhãn đựng hexan và hex-1-en.Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng.Hướng dẫn:a) Dùng dung dịch brom để nhận biết etilen.b) Dùng dung dịch brom để giữ etilen.c)  Tương tự a.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Huy
Ok ,very good.
Vào lúc : 20:22:20 25/01/2016
Tìm Kiếm
Chuyên mục chính