Pair of Vintage Old School Fru

Bài 4 trang 122 sgk đại số 11

Để trang hoàng cho căn hộ của mình, chú chuột Mickey quyết định tô màu một miếng bìa hình vuông cạnh bằng 1.Bài 4. Để trang hoàng cho căn hộ của mình, chú chuột Mickey quyết định tô màu một miếng bìa hình vuông cạnh bằng 1. Nó tô màu xám các hình vuông nhỏ được đánh dấu 1, 2, 3, ..., n, ... trong đó cạnh của hình vuông kế tiếp bằng một nửa cạnh hình vuông trước đó (h.51)imgGiả sử quy trình tô màu của Mickey có thể tiến ra vô hạn.a) Gọi un là diện tích của hình vuông màu xám thứ n. Tính u1 , u2 , u3 và un .b) Tính lim Sn với Sn = u1 + u2 + u3 + ... + un .Hướng dẫn giải:a) Hình vuông thứ nhất có cạnh bằng img nên u1 = (img)2 = img.Hình vuông thứ hai có cạnh bằng img nên  u2 = (img)2 = img.Hình vuông thứ ba có cạnh bằng img nên  u3 = (img)2 = img.Tương tự, ta có un  =imgb) Dãy số (un) là một cặp số nhân lùi vô hạn với  u1 = img và  q = img. Do đólim Sn = img.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính