Bài 38 trang 24 sgk toán 9 tập 2

Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn38. Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn (không có nước) thì bể sẽ đầy trong 1 giờ 20 phút. Nếu mở vòi thứ nhất trong 10 phút và vòi thứ hai trong 12 phút thì chỉ được img bể nước. Hỏi nếu mở riêng từng vòi thì thời gian để mỗi vòi chảy đầy bể là bao nhiêu ?Bài giải:Giả sử khi chảy một mình thì vòi thứ nhất chảy đầy bể trong x phút, vòi thứ hai trong y phút. Điều kiện x > 0, y > 0.Ta có 1 giờ 20 phút = 80 phút.Trong 1 phút vòi thứ nhất chảy được img bể, vòi thứ hai chảy được img bể, cả hai vòi cùng chảy được img bể nên ta được img + img = img.Trong 10 phút vòi thứ nhất chảy được img bể, trong 12 phút vòi thứ hai chảy được img bể. Vì cả hai vòi cùng chảy được img bể. Ta được:img + img = imgTa có hệ phương trình: imgGiải ra ta được x = 120, y = 240.Vậy nếu chảy một mình, để đầy bể vòi thứ nhất chảy trong 120 phút (2 giờ), vòi thứ hai 240 phút (4 giờ).          

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

Duck hunt