Insane

Bài 36 trang 56 sgk toán 9 tập 2

Giải các phương trình:36. Giải các phương trình:a) (3x2 – 5x + 1)(x2 – 4) = 0;          b) (2x2 + x – 4)2 – (2x – 1)2 = 0Bài giải:a) (3x2 – 5x + 1)(x2 – 4) = 0=> 3x2 – 5x + 1 = 0 => x = imghoặc x2 – 4 = 0 => x = ±2.b) (2x2 + x – 4)2 – (2x – 1)2 = 0⇔ (2x2 + x – 4 + 2x – 1)(2x2 + x – 4 – 2x + 1) = 0⇔ (2x2 + 3x – 5)(2x2 – x – 3) = 0=> 2x2 + 3x – 5 = 0 hoặc 2x2 – x – 3 = 0X1 = 1; x2 = -2,5; x3 = -1; x4 = 1,5 

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính