Duck hunt

Bài 35 trang 20 sgk toán 9 - tập 1

Tìm x, biết:Bài 35. Tìm x, biết:a) imgb) imgHướng dẫn giải:a) img Khi img thì img Do đó imgTa phải giải phương trình img Suy ra img.Vì 12>3 nên x=12 là một nghiệm. Khi x

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính