Bài 3 trang 92 sgk toán 11

Bài số 3 sách toán lớp 11 trang 92: Viết 5 số hạng đầu của dãy số, dự đoán công thức tổng quát.Bài 3. Dãy số un cho bởi: u1 = 3; un+1 = img, n ≥ 1.a) Viết năm số hạng đầu của dãy số.b) Dự đoán công thức số hạng tổng quát và chứng minh côngt hức đó bằng phương pháp quy nạpHướng dẫn giải:a) Năm số hạng đầu của dãy số là 3, √10, √11, √12, √13.b) Ta có:  u1 = 3 = √9 = √(1 + img                 u2 = √10 = √(2 + img                 u3 = √11 = √(3 + img                 u4 = √12 = √(4 + img                   ...........Từ trên ta dự đoán un = √(n + img, với n ε  N*                                             (1)Chứng minh công thức (1) bằng phương pháp quy nạp:- Với n = 1, rõ ràng công thức (1) là đúng.- Giả sử (1) đúng với n = k ≥ 1, tức là có  uk = √(k + img với k ≥ 1.Theo công thức dãy số, ta có:                     uk+1 =  img.Như vậy công thức (1) đúng với n = k + 1.Vậy công thức (1) được chứng minh.      

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

Insane