XtGem Forum catalog

Bài 3 trang 88 sgk vật lí 10

Lập phương trình quỹ đạo của chuyển động ném ngang3. Lập phương trình quỹ đạo của chuyển động ném ngang, các công thức tính thời gian chuyển động thành phần.Hướng dẫn:Học sinh tự làm

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính