Old school Swatch Watches

Bài 3 trang 60 sgk hoá học 9

Bài 3. Có bột kim loại sắt lẫn tạp chất nhôm. Hãy nêu phương pháp làm sạch sắt.Bài 3. Có bột kim loại sắt lẫn tạp chất nhôm. Hãy nêu phương pháp làm sạch sắt.Lời giải:Cho hỗn hợp vào dung dịch NaOH dư, nhôm bị hòa tan hết, còn sắt không phản ứng:2Al + 2NaOH + 2H2O -> 2NaAlO2    + 3H2Lọc bỏ dung dịch, chất rắn thu được là Fe.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính