Teya Salat

Bài 3 trang 6 sgk hóa học 9

Từ những chất:3. Từ những chất: Canxi oxit, lưu huỳnh ddioxit, cacbon ddioxit, lưu huỳnh trioxit, kẽm oxit, em hãy chọn chất thích hợp điền vào các sơ đồ phản ứng sau:a) Axit sunfuric + ... → Kẽm sunfat + Nướcb) Natri hiđroxit + ... → Natri sunfat + Nướcc) Nước           + ... → Axit sunfurơd) Nước           + ... → Canxi hiđroxite) Canxi oxit     + ... → Canxi cacbonatDùng các công thức hóa học để viết tất cả những phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng trên.Bài giải:a) H2SO4 + ZnO → ZnSO4 + H2Ob) 2NaOH + SO3 → Na2SO4 + H2Oc) H2O + SO2 → H2SO3d) H2O + CaO → Ca(OH)2e) CaO + CO2 → CaCO3

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính