XtGem Forum catalog

Bài 3 trang 31 sgk hóa học 11

Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là:Bài 3. a) Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là:A. LiN3 và Al3N.B. Li3N và AlN.C. Li2N3 và Al2N3.D. Li3N2 và Al3N2.b) Viết phương trình hóa học của phản ứng tạo thành liti nitrua và nhôm nitrua khi cho liti và nhôm tác dụng trực tiếp với nitơ. Trong các phản ứng này nitơ là chất oxi hóa hay chất khử ?Bài giải:a) Chọn Bb) HS viết phương trình hóa học (pthh). Trong 2 phản ứng với liti và nhôm, nitơ là chất oxi hóa vì có số oxi hóa giảm tử 0 xuống -3.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính