Old school Swatch Watches

Bài 3,trang 22, SGK Sinh học lớp 9

Màu sắc hoa mõm chó do 1 gen quy định. Theo dõi sự di truyền màu sắc hoa mõm chó, người ta thu được những kết quả sau :\r\np : Hoa hồng X Hoa hồng —» F1 : 25,1% hoa đỏ ; 49,9 % hoa hồng; 25% hoa trắng. Điều giải thích nào sau đây là đúng cho phép lai trên ?\r\na) Hoa đó trội hoàn toàn so với hoa trắng\r\nb) Hoa đò trội không hoàn toàn so với hoa trắng\r\nc) Hoa trắng trội hoàn toàn so với hoa đò\r\nd Hoa hồng là tính trạng trung gian giừa hoa đỏ và hoa trắng

Màu sắc hoa mõm chó do 1 gen quy định. Theo dõi sự di truyền màu sắc hoa mõm chó, người ta thu được những kết quả sau :p : Hoa hồng X Hoa hồng —» F1 : 25,1% hoa đỏ ; 49,9 % hoa hồng; 25% hoa trắng. Điều giải thích nào sau đây là đúng cho phép lai trên ?a)   Hoa đó trội hoàn toàn so với hoa trắngb)   Hoa đò trội không hoàn toàn so với hoa trắngc)   Hoa trắng trội hoàn toàn so với hoa đòd    Hoa hồng là tính trạng trung gian giừa hoa đỏ và hoa trắngĐáp  án: b, dVì theo đề bài, F1 : 25,5% hoa đỏ; 49,9% hoa hồng; 25% hoa trắng tức F1 phàn tích theo tỉ lệ 1 : 2 : 1, đây là trường hợp tính trội không hoàn toàn.

 

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính