XtGem Forum catalog

Bài 3 trang 216 sgk vật lý 11

Viết công thức về số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực.Bài 3. Viết công thức về số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực.Hướng dẫn giải:Học sinh tự giải.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính