Old school Swatch Watches

Bài 3 trang 180 sgk Hóa học lớp 12

Có 4 ống nghiệm không nhãn,Có 4 ống nghiệm không nhãn, mỗi ống đựng một trong các dung dịch sau (nồng độ khoảng 0,01M): NaCl, Na2CO3, KHSO4, và CH3NH2. Chỉ dùng giấy quỳ tím lần lượt nhúng vào từng dung dịch, quan sát  sự đổi màu của nó có thể nhận biết được dãy các dung dịch nào?A. Dung dịch NaClB. Hai dung dịch NaCl và KHSO4C. Hai dung dịch KHSO4 và CH3NH2D. Ba dung dịch NaCl, KHSO4 và Na2CO3.Hướng dẫn giải:Chọn B

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính