Old school Easter eggs.

Bài 3 - Trang 18 - SGK Hóa học 12

Khi thủy phân (xúc tác axit) một este thu được một glixerol ...3. Khi thủy phân (xúc tác axit) một este thu được một glixerol và hỗn hợp axit stearic (C17H35COOH) và axit panmitic (C15H31COOh) theo tỉ lệ 2 : 1.Este có thể có công thức cấu tạo nào sau đây?img      imgHướng dẫn. Đáp án B.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính