XtGem Forum catalog

Bài 3 trang 177 sgk Hóa học lớp 12

Có các lọ hóa chất không nhãn,Có các lọ hóa chất không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch không màu sau: Na2SO4, Na2S,Na2CO3, Na3PO4, Na2SO3. Chỉ dùng thuốc thử là dung dịch H2SO4 loãng nhỏ trực tiếp vào từng dung dịch thì có thể nhận biết được các dung dịch:A. Na2CO3, Na2S, Na2SO3.B. Na2CO3, Na2SC. Na2S, Na2CO3, Na3PO4D. Na2SO4,  Na2S, Na2CO3, Na3PO4, Na2SO3Hướng dẫn giải:Chọn A

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính