Teya Salat

Bài 3 trang 174 sgk Hóa học lớp 12

Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứaCó 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa 1 cation: NH4+, Mg2+, Fe3+, Al3+, Na+ nồng độ khoảng 0,1 M. Bằng cách dùng dung dịch NaOH cho lần lượt vào từng dung dịch, có thể nhận biết được tối đa:A. Dung dịch chứa ion: NH4+B. Hai dung dịch chứa ion: NH4+ và Al3+C. Ba dung dịch chứa ion: NH4+ , Fe3+ và  Al3+D. Năm dung dịch chứa ion: NH4+, Mg2+, Fe3+, Al3+, Na+Hướng dẫn giải:Chọn D

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính