Pair of Vintage Old School Fru

Bài 3 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

3. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:3. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:a) y = 5sinx -3cosx;b) img;c) y = x cotx;d) y = img + img;e) y = √(1 +2tan x);f) y = sin√(1 +x2).Lời giải:a) y' = 5cosx -3(-sinx) = 5cosx + 3sinx;b) img = img = img.c) y' = cotx +x.img = cotx -img.d) img +img = img = (x. cosx -sinx)img.e) img  = img  = img.f) y' = (√(1+x2))' cos√(1+x2) = imgcos√(1+x2) = imgcos√(1+x2). 

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính