XtGem Forum catalog

Bài 3 trang 152 sgk hóa học 9

Tính lượng glucozơ cần3. Tính lượng glucozơ cần lấy để pha được 500 ml dung dịch glucozơ 5% có D ≈ 1,0 g/cm3.Bài giải:Học sinh tự làm

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Chin
Đm đa k biết cách trình bày mới lên tham khảo, để hs tự làm vậy đăng lên làm cmg gì, xàm le, như cái qq cũng up lên -.-
Vào lúc : 21:49:01 20/04/2016
chó
bùi chó chó dm
Vào lúc : 20:23:49 05/04/2016
Tìm Kiếm
Chuyên mục chính