Polly po-cket

Bài 3 trang 147 - sgk vật lý 11

Mạch kín © không biến dạng3. Mạch kín © không biến dạng trong từ trường đều img. Hỏi trong trường hợp nào dưới đây, từ thông qua mạch biến thiên? A. © chuyển động tịnh tiến.B. © chuyển động quay xung quanh một trục cố định vuông góc với mặt phằng chứa mạchC. © chuyển động trong một mặt phẳng vuông góc với img.D. © quay xung quanh trục cố định nằm trong mặt phẳng chứa mạchHướng dẫn:Chọn D. Trường hợp khi mạch quay xung quanh trục cố định nằm trong mặt phẳng chứa mạch thì từ thông qua mạch biến thiên

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính