XtGem Forum catalog

Bài 25 trang 55 sgk toán 9 tập 1.

Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:25. a) Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:y = imgx + 2;                                        y = - imgx + 2.b) Một đường thẳng song song với trục hoành Ox, cắt trục tung Oy tại điểm có tung độ bằng 1, cắt các đường thẳng y = imgx + 2 và    y = - imgx + 2 theo thứ tự tại hai điểm M và N. Tìm tọa độ của hai điểm M và N.Bài giải:a) Đồ thị được vẽ như hình bên.                                                                 imgb) Vì M thuộc đồ thị y = y = imgx + 2 và tung độ của nó là y = 1 nên imgx + 2= 1.Suy ra x = -1,5.Vậy M(-1,5; 1).Vì N thuộc đồ thị y = - imgx + 2 và tung độ của N là y = 1 nên - imgx + 2 = 1.Suy ra x = img.Vậy N(img; 1).

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính