Bài 24 trang 55 sgk toán 9 tập 1.

Cho hai hàm số bậc nhất y = 2x + 3k và24. Cho hai hàm số bậc nhất y = 2x + 3k và y = (2m + 1)x + 2k - 3.Tìm điều kiện đối với m và k để đồ thị của hai hàm số là:a) Hai đường thẳng cắt nhau;b) Hai đường thẳng song song với nhau;c) Hai đường thằng trùng nhau.Bài giải:a) Hai đường thẳng cắt nhau khi 2m + 1 ≠ 2 hay m ≠ 0,5, k túy ý.b) Hai đường thẳng song song với nhau khi 2m + 1 = 2 và 3k ≠ 2k - 3 hay khi m = 0,5 và k ≠ -3.c) Hai đường thẳng trùng nhau khi 2m + 1 = 2 và 3k = 2k - 3 hay khi m = 0,5 và k = -3.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

Insane