80s toys - Atari. I still have

Bài 24 trang 15 sgk toán 9 - tập 1

Bài 24. Rút gọn và tìm giá trị (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3) của các căn thức sau:Bài 24. Rút gọn và tìm giá trị (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3) của các căn thức sau:a) img tại x = -√2;b) img tại a = -2, b = -√3.Hướng dẫn giải:a) img = √4.img = 2(1 + 6x+ img).Tại x = -√2, giá trị của img là 2(1 + 6(-√2) + 9(img                                                                            = 2(1 - 6√2 +9.2)                                                                            = 2(19 - 6√2) ≈ 21,03.b) img = img= √9.img.img = 3.│a│.│b - 2│.Tại a = -2 và b = -√3, giá trị của biểu thức img là 3.│-2│.│-√3 - 2│= 3.2.(√3 + 2) = 6(√3 + 2) ≈ 22,392.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính