80s toys - Atari. I still have

Bài 23 trang 55 sgk toán 9 tập 1.

Cho hàm số y = 2x + b.23. Cho hàm số y = 2x + b. Hãy xác định hệ số b trong mỗi trường hợp sau:a) Đồ thị của hàm số đã cho cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3;b) Đồ thị của hàm số đã cho đi qua điểm A(1; 5).Bài giải:a) Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3 có nghĩa là tung độ gốc b = -3.b) Đồ thị của hàm số đi qua điểm A(1; 5) nên 5 = 2 . 1 + b. Suy ra b = 3.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính