Duck hunt

Bài 23 trang 111 sgk toán 9 - tập 1

Tìm chiều quay của đường tròn tâm A và đường tròn tâm CBài 23. Dây cua-roa trên hình 76 có những phần là tiếp tuyến của các đường tròn tâm A, B, C. Chiều quay của đường tròn tâm B ngược chiều quay của kim đồng hồ. Tìm chiều quay của đường tròn tâm A và đường tròn tâm C (cùng chiều quay hay ngược chiều quay của kim đồng hồ).imgHướng dẫn giải:Đường tròn (img quay ngược chiều với hai đường tròn (A) và ©.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính