Bài 22 trang 15 sgk toán 9 - tập 1

Bài 22. Biến đổi các biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tínhBài 22. Biến đổi các biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tính:a) img;                    b) img;c) img;                 d) img.Hướng dẫn giải:a) ĐS: 5.b) img = img = img = √9.√25 = 3.5 = 15.c) ĐS: 45d) ĐS: 25

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

Disneyland 1972 Love the old s