Insane

Bài 21 trang 54 sgk toán 9 tập 1.

Cho hàm số bậc nhất y = mx + 3 và21. Cho hàm số bậc nhất y = mx + 3 và y = (2m + 1)x - 5. Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là:a) Hai đường thẳng song song với nhau;b) Hai đường thẳng cắt nhau.Bài giải:a) m = -1;               b) m ≠ -1.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính