Bài 2 trang 99 sgk Vật lý lớp 10

Trọng tâm của một vật là gì ?Trọng tâm của một vật là gì ? Trình bày phương pháp xác định trọng tâm của vật phẳng, mỏng bằng thí nghiệm.Hướng dẫn giải:Học sinh tự giải. 

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

Lamborghini Huracán LP 610-4 t