Snack's 1967

Bài 2 trang 94 sgk đại số 10

Giải các bất phương trình...2. Giải các bất phương trìnha) img                                        b) imgc) img                                  d) imgHướng dẫn.a) img f(x) = img.Xét dấu của f(x) ta được tập nghiệm của bất phương trình:                                T = img ∪ [3; +∞).b) img f(x) = img = img.f(x) không xác định với x = ± 1. Xét dấu của f(x) cho tập nghiệm của bất phương trình:                      T = (-∞; - 1) ∪ (0; 1) ∪ (1; 3).c) img  f(x) = img img.Tập nghiệm: T = img ∪ (1; +∞). 

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Cái Bờ Lay Lít
chỗ câu b chưa đúng vì mẫu là (x+1)(x-1)^2
Vào lúc : 20:03:14 04/01/2016
Tìm Kiếm
Chuyên mục chính