The Soda Pop

Bài 2 trang 89 sgk hoá học 10

Bài 2. Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hoá - khử ?Bài 2. Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hoá - khử ?A. Phản ứng hoá hợp                        B. Phản ứng phân hủyc. Phản ứng thế trong hoá vô cơ        D. Phản ứng trao đổi.TRẢ LỜI:    C đúng.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính