Old school Easter eggs.

Bài 2 trang 88 sgk hình học 10

2. Lập phương trình chính tắc của elip,2. Lập phương trình chính tắc của elip, biết:a)  Trục lớn và trục nhỏ lần lươt  là 8 và 6b) Trục lớn bằng 10 và tiêu cự bằng 6Hướng dẫn:Phương trình chính tắc của elip có dạng :img + img = 1a) Ta có a > b : 2a = 8  => a = 4 =>  a2 = 162b = 6  => b = 3 =>  b2 = 9Vậy phương trình chính tắc của elip có dạng img  + img = 1b) Ta có: 2a = 10  => a = 5 =>  a2 = 25              2c = 6  => c = 3 =>  c2 = 9       =>   b2 = a2 – c2       =>   b2 = 25 - 9 = 16Vậy phương trình chính tắc của elip có dạng img  + img = 1

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính