XtGem Forum catalog

Bài 2 trang 64 sgk hóa học 12

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp ?2. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp ?A. Poli(vinyl clorua);B. Pilisaccarit;C. Protein;D. Nilon-6,6.Hướng dẫn:Đáp án: A

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính