Teya Salat

Bài 2 trang 60 sgk hoá học 9

Bài 2. Từ sắt và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học để thu được các oxit riêng biệtBài 2. Từ sắt và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học để thu được các oxit riêng biệt: Fe304, Fe203 và ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có.Lời giải:a) 3Fe + 2O2 → Fe304b) 2Fe + 3Cl2  → 2FeCl3FeCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)32Fe(OH)3 → Fe203 + 3H20

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính