XtGem Forum catalog

Bài 2 - Trang 49 - SGK Vật lý 12

Sự phản xạ sóng trên vật cản tự do có đặc điểm gì ?2. Sự phản xạ sóng trên vật cản tự do có đặc điểm gì ?Giải.Học sinh tự giải.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính