XtGem Forum catalog

Bài 2 trang 180 sgk Hóa học lớp 12

Có 5 ống nghiệm không nhãnCó 5 ống nghiệm  không nhãn, mỗi ống đựng một trong các dung dịch sau đây (nồng độ khoảng 0,1M): NH4Cl, FeCl2, AlCl3, MgCl2, CuCl2. Chỉ dùng dung dịch NaOH nhỏ từ từ vào từng dung dịch, có thể nhận biết được tối đa các dung dịch nào sau đây?

<li>Hai dung dịch: NH4Cl, CuCl2</li>

<li>Ba dung dịch: NH4Cl, MgCl2,  CuCl2</li>

<li>Bốn dng dịch: NH4Cl, AlCl3, MgCl2,  CuCl2</li>

<li>Cả 5 dung dịch</li>Hướng dẫn giải:Chọn D

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính