Bài 2 trang 177 sgk Hóa học lớp 12

Cho 2 bình riêng biệt đựng các khíCho 2 bình riêng biệt đựng các khí CO2 và SO2. Hãy trình bày cách nhận biết từng chất. Viết phương trình hóa học.Hướng dẫn giải:Rót vào mỗi bình vài mililit nước brom rồi lắc, bình nào nước brom bị nhạt màu là bình chứa khí SO2.                        SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr.Khí CO2 không có phản ứng với nước brom.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

Lamborghini Huracán LP 610-4 t