Duck hunt

Bài 2 trang 177 sgk Hóa học lớp 11

Viết phương trình phản ứng hóa học của phản ứngViết phương trình phản ứng hóa học của phản ứng thủy phân các chất sau trong dung dịch NaOH: 1,2- đicloetan; benzyl clorua, anylyl bromua; xiclohexyl clorua.Hướng dẫn giải:ClCH2- CH2Cl + 2 NaOH   →  HOCH2- CH2OH + 2 NaCl img + NaOH → img + NaClimg + NaOH img img + NaCl

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính