80s toys - Atari. I still have

Bài 2 trang 17 sgk hình học lớp 10

Bài 5. Cho AK và BM là hai trung tuyến của tam giác ABCBài 5. Cho AK và BM là hai trung tuyến của tam giác ABC. Hãy phân tích các vectơ imgimg,img theo hai vectơ sau img = imgimgimg.Hướng dẫn giải:imgGọi G là giao điểm của AK, BM thì G là trọng tâm của tam giác.Ta có   img = imgimg    => img =img img            img = -img = -img img = -imgimgTheo quy tắc 3 điểm đối với tổng vec tơ:imgimg+img  => img = imgimgimgimg = img(imgimg).AK là trung tuyến thuộc cạnh BC nênimgimg = 2img    =>  imgimgimgimg+img= 2imgTừ đây ta có img = imgimg+imgimg  => img = -imgimg - imgimg.BM là trung tuyến thuộc đỉnh B nên imgimg= 2img         => - img +img = 2img                                            => img = imgimg +img img.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


kim phương mai
Tại s mà vectơ AB + vectơ AC bằng 2vectơ AK
Vào lúc : 19:57:15 20/09/2016
Tìm Kiếm
Chuyên mục chính