Ring ring

Bài 2 - Trang 141 - SGK Hóa học 12

Cấu hình electron nào sau đây là của...2. Cấu hình electron nào sau đây là của Fe3+ ?A.[Ar]3d6    ;                                                                  B. .[Ar]3d5  ;C. [Ar]3d4  ;                                                                  D. .[Ar]3d3.Hướng dẫn.Đáp án B

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính