Polly po-cket

Bài 2 trang 132 sgk đại số 11

Cho hàm sốBài 2. Cho hàm sốf(x) = imgVà các dãy số (un) với un = img, (vn) với vn = -img.Tính lim un, lim vn, lim f (un) và lim (vn).Từ đó có kết luận gì về giới hạn của hàm số đã cho khi x → 0 ?Hướng dẫn  giải:Ta có lim un = lim img = 0; lim vn = lim (-img) = 0.Do un = img > 0 và vn = -img < 0 với ∀ n ∈ N*, nên f(un) = img+1 và f(vn) = -img.Từ đó lim f(un) = lim (img + 1) = 1; lim f(vn) = lim (-img) = 0.Vì un → 0 và vn → 0, nhưng lim f(un) ≠  lim f(vn) nên hàm số y = f(x) không có giới hạn khi

x → 0.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính