Bài 2 trang 129 sgk hoá học 9

Bài 2. Điền những từ thích hợp vào các chỗ trống trong các câu sau :Bài 2. Điền những từ thích hợp vào các chỗ trống trong các câu sau :a) Người ta chưng cất dầu mỏ để thu được ...........      b) Để thu thêm được xăng, ngưài ta tiến hành ............. dầu nặng.c) Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là ............d)  Khí mỏ dầu có .............. gần như khí thiên nhiên.HS tự giải.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

Polaroid