Bài 2 trang 125 sgk hoá học 9

Bài 2. Một số học sinh viết công thức cấu tạo của benzen như sau :Bài 2.  Một số học sinh viết công thức cấu tạo của benzen như sau :imgHãy cho biết công thức nào viết đúng, viết sai. Tại sao ?HS tự giải.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

Ring ring