pacman, rainbows, and roller s

Bài 2 trang 12 sgk hình học lớp 10

Bài 2. Cho hình bình hành ABCD và một điểm M tùy ý.Bài 2. Cho hình bình hành ABCD và một điểm M tùy ý. Chứng minh rằng img + img = img + img.Hướng dẫn giải:Cách 1: Áp dụng quy tắc 3 điểm đối với phép cộng vectơ:img = img + imgimg = img + img=> img + img = img +img+ (img +img)ABCD là hình bình hành, hi vec tơ img và img là hai vec tơ đối nhau nên:img +img = imgSuy ra  img + img = img + img.Cách 2. Cách 1: Áp dụng quy tắc 3 điểm đối với phép trừ vec tơimgimg - imgimg = img - img=> img +img =  (img +img) - (img +img).ABCD là hình bình hành nên img và img là hai vec tơ đối nhau, cho ta:          img +img = imgSuy ra:  img + img = img + img.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính